Preview Mode Links will not work in preview mode

Freja – det senaste om kvinnosjukvård


Nov 2, 2017

- Varje gång man blir gravid väcks hoppet.
Artisten Charlotte Perrelli berättar öppet om sina återkommande missfall, som började när hon närmade sig 40-årsåldern.
- Jag var mitt i en produktion och alla trodde att jag fortfarande var gravid. Det kändes jobbigt, i synnerhet när jag uppträdde i vita kläder och blödde jättemycket. Idag är det lättare att prata om missfall, men första gången var det bara min närmaste familj som visste.

En av sex kvinnor drabbas någon gång av missfall. Det beror oftast på någon form av kromosomavvikelse hos fostret som gör att det inte är livsdugligt. I samband med missfall finns tre olika typer av behandling; 
1. Aktiv expektans – när fostret kommer ut ”naturligt”
2. Medicinsk behandling.
3. Skrapning.

Gynekologen Helena Kopp Kallner, berättar om vanliga symtom och de olika behandlingsmetoderna som finns.