Preview Mode Links will not work in preview mode

Freja – det senaste om kvinnosjukvård

Dec 6, 2017

”Det ser bra ut!” Det fick modejournalisten och författaren Hulda Andersson höra, trots svår smärta, när hon besökte gynekologer och andra specialister under tio års tid. Men det var allvarlig endometrios och hon behövde akut opereras.

- Det var en stor lättnad att få beskedet. Äntligen var det någon som...