Preview Mode Links will not work in preview mode

Freja – det senaste om kvinnosjukvård

Jun 29, 2017

Trots att en hysterektomi som regel innebär att hela livmodern avlägsnas brukar patienten vara snabbt återställd. Anna Berge vaknade upp efter operationen, helt utan smärtor, och sa: "Jag mår som en pärla i guld". Så skrevs hon ut och fick med sig några Alvedon. Det var allt.

Det finns tre olika typer av...